-A A+

2018 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

02-04-06 NİSAN 2018 / 16:00

2018 NİSAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2018/52

5393 sayılı kanunun 33. Maddesine istinaden yapılan Encümen Üyeliği seçimi hakkında.

Meclis üyeleri Fatma YAVUZ, Tacettin CİVRİZ ve Murat MUSAOĞLU bir yıl için Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.
2018/53

5393 sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesine istinaden yapılan İhtisas Komisyonlarının her birine yeteri kadar üye seçilmesi hakkında.

Gruplardan isim bildirilmek ve her komisyonun ayrı ayrı oylanması suretiyle yapılan açık oylama sonucu 1 yıl süre ile görev yapmak üzere;
1-Bütçe Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Yahya ATICI, Orhan NARİN, Fatma YAVUZ ve Cengizhan TOPÇU oybirliği ile seçilmişlerdir.
2-İmar Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Bora SELİM, Ramiz POLAT, Murat MUSAOĞLU, Coşkun YEŞİLYURT oybirliği ile seçilmişlerdir.
3-Hukuk Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Adnan ŞENOCAK, Özlem YİR, Tansel KAYA, Ceylan TÜRKOĞLU oybirliği ile seçilmişlerdir.
4-Tarife Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Tacettin CİVRİZ, Necati KALKAN, Yahya ATICI ve Mehmet MARANKİ oybirliği ile seçilmişlerdir.
5-Sağlık Ve Çevre Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Serkan KEBAPÇI, Salih AKVERDİ, Hediye ARAY ve Ayşegül Okumuş GÖRGÜ oy birliği ile seçilmişlerdir.
6-Esnaf Komisyonuna; Meclis Üyelerinden; Gökhan CEYHAN, Abdülhamit ŞEKER, Şenol ÖZDEMİR ve Mehmet MARANKİ oybirliği ile seçilmişlerdir.
7-Kültür Varlıklarını Koruma Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Orhan NARİN, Necati KALKAN, Cahide AHMETOĞLU ve Fazıl Uğur SOYLU oybirliği ile seçilmişlerdir.
8-Gençlik ve Spor Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Ayşe YARDIM, Gökhan CEYHAN, Hasan MORGİL ve Hikmet ÖZ oybirliği ile seçilmişlerdir.
9-Dış İlişkiler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Tansel KAYA, Ramiz POLAT, Ayşe YARDIM ve İsmail KOÇ oybirliği ile seçilmişlerdir.
10-Engelliler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Özlem YİR, Hediye ARAY, Abdülhamit ŞEKER ve Hikmet ÖZ oy birliği ile seçilmişlerdir.
11- Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Cahide AHMETOĞLU, Şenol ÖZDEMİR, Hasan MORGİL ve Kemal SARMUSAK oybirliği ile seçilmişlerdir.
12- Turizm Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Gıyasettin EYÜPKOCA, Serkan KEBAPÇI, Nazmiye Sümeyye SAYAN ve Ayşegül Okumuş GÖRGÜ oybirliği ile seçilmişlerdir.
13- Tüketiciyi Koruma Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Nazmiye Sümeyye SAYAN , Salih AKVERDİ, Adnan ŞENOCAK ve Kazım AKŞAHİN oybirliği ile seçilmişlerdir.
2018/54

Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 705 Adanın Ada Avan Projesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/55

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi, 1007 Ada 26 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği İtirazı

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/56

Atikali Mahallesi, 2130 Ada 95, 102 Parsellere İlişkin UİP:2657,479 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP İtirazı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/57

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2661 Ada, 9, 15 (Yoldan İhdas) Parseller İle Kısmen 11 Parsele İlişkin UİP:2657,484 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/58

Kalenderhane Mahallesi, 961 Adaya İlişkin Plan Değişikliği İtirazı

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/59

İstanbul İli,Fatih İlçesi, 573-575-576-578-666-986-577-574-664 Adalar Kısmen 665-667-579 Adalar Ve Bir Kısım Tescil Dışı Alan Yenileme Ada Avan ProjeyeİlişkinUİP-2657,488 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/60

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Dervişali Mahallesi, 2612 Ada, 32(E:20-21) Parsele İlişkin UİP:2657,485 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/61

İrtifak Hakkı

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/62

2018 yılında uygulanacak Fotoğraf müzesi giriş ücretleri, ziyaret gün ve saatlerinin belirlenmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/63

Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 796 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle ve 21 kabul, 12 ret oy ile Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/64

1024 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle ve 21 kabul, 12 ret oy ile Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/65

Fatih Belediye Başkanlığımızın 01.01.2017– 31.12.2017 tarihleri arasında ihtiva eden Faaliyet Raporunun görüşülmesi hakkında.

Belediyemiz 2017 yılı Faaliyet Raporu Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin