-A A+

2018 YILI 30.04.2018 TARİHLİ 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

30 NİSAN 2018 / 16:00

2018 NİSAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2018/66

Belediye Başkanı Seçimi.

İstanbul Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 27.04.2018 tarih ve 39164 sayılı yazısı ile Fatih Belediye Meclisinin 30.04.2018 tarihli toplantıda okunarak görüşmeye açıldı.

Ak Parti Grup Başkan Vekili Sn. Yahya ATICI; Meclis Üyesi Sn. Hasan SUVER'i aday olarak gösterdi.

Gizli oylamaya geçildi.

İlk tur gizli oylamanın tasnif ve neticesinde; Meclis Üyesi Sn. Hasan SUVER'in 25 oy aldığı ve başkan seçilmek için üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu sağlanamadığı,

İkinci tur gizli oylamanın tasnif ve neticesinde; Meclis Üyesi Sn. Hasan SUVER'in 25 oy aldığı ve başkan seçilmek için üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu sağlanamadığı,

Üçüncü tur gizli oylamanın tasnif ve neticesinde; 25 Meclis Üyesi oy kullanmış olup Meclis Üyesi Sn. Hasan SUVER 25 oy almıştır.

Bu sonuçlara göre üye tam sayısının salt çoğunluğu ile (25 oy alarak) Meclis Üyesi Sn. Hasan SUVER Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin