-A A+

2018 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

02-03-05 OCAK 2018 / 16:00

2018 OC AYAKI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2018/1

2018 yılı Belediye Meclisi çalışma takviminin belirlenmesi hakkında.

Teklif - Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.
2018/2

Denetim Komisyonuna üye seçimi hakkında.

Yapılan gizli oylama sayımı neticesinde; Meclis Üyeleri Orhan NARİN, Gökhan CEYHAN, Cahide AHMETOĞLU ve Fazıl Uğur SOYLU Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir
2018/3

Denetim Komisyonunda uzman çalıştırılması ve ödenecek ücret hakkında.

Teklif - Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.
2018/4

Erkek berberleri hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/5

5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Meclis Üyeleri ile aynı yasanın 32. ve 39. Maddeleri uyarınca Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/6

5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden, 2018 yılı içinde belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ödenecek net ücretlerin belirlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/7

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.(BEDAŞ) Protokolü (Alt Yapı Yatırım Çalışmaları) hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/8

Araç talebi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/9

2018-2019 yıllara sari iş hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/10

Çalışma yönetmeliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/11

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Nişanca Mahallesi 1317 Ada Yenileme Avan Projeye İlişkin UİP:2657,469 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/12

251 ada Yenileme Avan Projesi(Revizyon) hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/13

Kat Karşılığı İnşaat İşi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/14

Yedikule-Yenikapı II. Etap Onaylı Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliğine İlişkin Teknik Hatalarla İlgili İtiraz hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/15

Ayvansaray Mahallesi, 2662 Ada 1 ve 2 Parsele İlişkin İtiraz hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/16

2018 Yılı Ücret Tarifesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/17

Belediyemiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 2002 ada 42
parselde yer alan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsisli taşınmazda Ortak Hizmet Projesi gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Söz konusu taşınmazda eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitimin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar
gerçekleştirilecek olup ilgili kurumlar arasında Ortak Hizmet Projesi Protokolünün imzalanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin