-A A+

2018 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

05-07-09 ŞUBAT 2018 / 16:00

2018 ŞUBAT AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2018/18

2018 yılı aylık maktu mesai hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/19

2018-2019 yılına sari işler hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/20

Şehir temizliği araç kiralama hizmet alımı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/21

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı hakkında(875 ada, 37 parsel).

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/22

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı hakkında.


Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/23

Motosiklet temini

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/24

Ulaşım ve Yemek Yardımı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekli değiştirilerek Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/25

Süleymaniye 515 ada (1 parsel) revize avan proje

Komisyondan geldiği şekliyle 21 kabul, 12 ret oy ile Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/26

Yetki verme hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/27

Yenileme alanları proje işleri.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/28

Ayvansaray Mahallesi, 1830 Ada 3 Parsele İlişkin UIP-2657,476 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/29

Plan notlarına ilişkin teklif hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/30

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Gürani Mahallesi, 1988 Ada 48 (E:2-43) Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/31

94 ada yenileme avan projesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle 21 kabul, 12 ret oy ile Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/32

791 ada yenileme avan projesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle 21 kabul, 12 ret oy ile Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/33

719 ada yenileme avan projesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle 21 kabul, 12 ret oy ile Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/34

875 Ada 37 Parselde Bulunan Üç Adet Köşk Yapısı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/35

T. Sakatlar Derneği Ecrimisil Alacağı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekli değiştirilerek Oybirliği ile kabul edildi.
2018/36

Klasik Türk Sanatları Vakfı-Protokol

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/37

Ambalaj Atığı Toplanması İşinin İhale Yoluyla Yapılması

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

/400proje /400proje
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin