-A A+

2019 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

02-05 EYLÜL 2019 / 09:00

2019 EYLÜL AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2019/122

2019 Yılı Ek Ücret Tarifesi teklifi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/123

İstanbul İli Fatih Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi Spor Salonu Yapılması İşi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/124

Araç Tahsis Talebi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/125

Belediye Hesapları

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/126

TAKPAS Protokol

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/127

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/128

67 ada, 38 parsel

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/129

Trafo

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/130

“Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü” isminin “Kültür İşleri Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi ve Kültür İşleri Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği hk.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/131

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Zeyrek Mahallesi, 2962 Ada, 3 Parsele İlişkin UİP:2657,568 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/132

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Karagümrük Mahallesi, 2487 Ada, 1 Parsele İlişkin UİP:2657,567 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/133

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi, 238 Ada, 21 Parsele İlişkin UİP2657,577 Plan İşlem Numaralı 11000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/134

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 2270 Ada, 8 Parsele İlişkin UİP:2657,574 Plan İşlem Numaralı 11000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/135

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 2 Ada, 40 Parselin Bir
Kısmına İlişkin UİP:2657,565 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/136

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 384 Ada, 62 Parsele İlişkin UİP:2657,566 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/137

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Nişanca Mahallesi, 735 Ada 20, 21, 51, 52, 24,
25, 26, Parseller Ve Bir Kısım Kadastral Boşluk, 754 Ada 25 Parsel İle Şehnameci Sokağı Ve Çoban Çavuş Medresesi Sokağına İlişkin UİP:2657,545 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/138

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ali Kuşçu Mahallesi, 1456 Ada, 8 Parsele İlişkin UİP2657,570 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/139

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2632 Ada, 29 Parsele İlişkin UİP2657,569 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/140

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hocapaşa Mahallesi, 1 Ada 1 Parsele İlişkin UİP2657,575 PİN 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/141

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Topkapı Mahallesi, 2113 Ada, 27 Parsele İlişkin UİP:2657,580 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/142

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 372 Ada, 11 Parsele İlişkin UİP:2657,581 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/143

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Topkapı Mahallesi, 1928 Ada 7 Parsele İlişkin UİP:2657,579 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/144

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi, 231 Ada, 12 Parsele İlişkin UİP:2657,571 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/145

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 382 Ada, 2 Parsel Ve Bir Kısım Kadastral Boşluğa İlişkin UİP2657,572 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/146

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Seyyid Ömer Mahallesi, 1431 Ada 22 (Yeni 34) Parsele İlişkin UİP2657,573 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi
2019/147

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 1 Ada 16 Parsel Yanı Sarayburnu Parkı İçerisinde Bulunan Mustafa Kemal Atatürk Heykeline İlişkin UİP:2657,583 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/148

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mevlanakapı Mahallesi, 1497 Ada 23 Parsele İlişkin UİP2657,582 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/149

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Aksaray Mahallesi, 848 Ada, 1, 2, 3, 39, 40 Ve
41 Parsellere İlişkin UİP:2657,585 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/150

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa Mahallesi, 1238 Ada
22 Parsel Ve 8, 11, 12, 19, 22, 23, 25, 28, 29 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin
UİP:2657,586 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/151

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, 304 Ada, 40 Parsele İlişkin UİP:2657,551 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/152

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 396 Ada, 8 Parsele İlişkin UİP:2657,553 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul
2019/153

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mercan Mahallesi, 276 Ada, 5,6,7 Parsellere İlişkin UİP:2657,550 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/154

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı, Metruk SMÖ Yapılar

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/155

Davutpaşa Yenileme Alanı 1134, 1157, 1159, 1160 ve 1163 Nolu Adalara İlişkin Yenileme
Avan Projeleri

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2019/156

Bulgur Palas Yenileme Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2019/157

Kapalıçarşı Yenileme Alanı 250 Ada Avan Proje

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2019/158

KÜÇÜK MUSTAFA PAŞA VE HARAÇÇI KARA MEHMET MAHALLELERİNİ
KAPSAYAN YENİLEME ALANI’nda 1043 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin