-A A+

2019 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

04 / 07 KASIM 2019 / 09:00

2019 KASIM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2019/188

Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Komisyondan geldiği şekli değiştirilerek Oybirliği ile kabul edildi.
2019/189

Fatih İlçe Genelinde Cephe Yenileme Yapım İşi İhalesinin 2019-2020 yıllarına sari olarak ihale edilebilmesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/190

İstanbul İli Fatih İlçesi Ayvansaray Mahallesi 2830 Adanın Bir Kısmı Yenileme Avan Projesine İlişkin PIN: UİP-2657,593 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/191

İstanbul İli Fatih İlçesi Binbirdirek Mahallesi 101 Ada 48 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP-2657,594 Plan İşlem Numaralı K.A.U.İ.P. Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/192

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cerrahpaşa Mahallesi, Davutpaşa Yenileme Alanı Yenileme Avan Projesine İlişkin UİP:2657,597 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/193

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sümbül efendi Mahallesi, 1177 Ada 166 Parsel Ve Bir Kısım Kadastral Boşluğa İlişkin UİP-2657,595 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/194

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa Mahallesi, 1070 Ada 11 Parsele İlişkin UİP- 2657,598 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli K.A.U.I.P. Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/195

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi, 2179 Ada 8 Parsel, 2179 Ada 11 Parsel Ve 2177 Ada 23 Parsele İlişkin UİP:2657,552 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/196

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi, 2177 Ada, 19 Parsele İlişkin UİP:2657,562 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin