-A A+

2019 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

04 / 07 KASIM 2019 / 09:00

2019 KASIM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2019/188

Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Komisyondan geldiği şekli değiştirilerek Oybirliği ile kabul edildi.
2019/189

Fatih İlçe Genelinde Cephe Yenileme Yapım İşi İhalesinin 2019-2020 yıllarına sari olarak ihale edilebilmesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/190

İstanbul İli Fatih İlçesi Ayvansaray Mahallesi 2830 Adanın Bir Kısmı Yenileme Avan Projesine İlişkin PIN: UİP-2657,593 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/191

İstanbul İli Fatih İlçesi Binbirdirek Mahallesi 101 Ada 48 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP-2657,594 Plan İşlem Numaralı K.A.U.İ.P. Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/192

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cerrahpaşa Mahallesi, Davutpaşa Yenileme Alanı Yenileme Avan Projesine İlişkin UİP:2657,597 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/193

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sümbül efendi Mahallesi, 1177 Ada 166 Parsel Ve Bir Kısım Kadastral Boşluğa İlişkin UİP-2657,595 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/194

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa Mahallesi, 1070 Ada 11 Parsele İlişkin UİP- 2657,598 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli K.A.U.I.P. Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/195

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi, 2179 Ada 8 Parsel, 2179 Ada 11 Parsel Ve 2177 Ada 23 Parsele İlişkin UİP:2657,552 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/196

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi, 2177 Ada, 19 Parsele İlişkin UİP:2657,562 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ SMS ve E-bülten AboneliğiSMS ve E-bülten Aboneliği
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web
Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin