-A A+

2019 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

06-10 MAYIS 2019 / 09:00

2019 MAYIS AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2019/59

Yerel Yönetimlerde “Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi” yapılmasına imkân sağlayan 4688 sayılı Kanunun 32.maddesine göre (değişik 6289/22 mad.) Belediyelerde sosyal denge tazminatı ödemesine Belediye Başkanı’nın teklifi üzerine Belediye Meclisince karar verilmesi hakkında,

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/60

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü oluşturulması ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 64. Sırasındaki 1. derece Müdür Yardımcısı kadrosunun unvan değişikliği yolu ile 1.derece Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak değiştirilmesi hakkında,

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/61

Derece Değişikliği,

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/62

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) İle Protokol Yapılması hakkında,

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/63

Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması.hakkında,

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/64

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Atikali Mahallesi, 1372 Ada, 1-3-4-5-7-8-9-10 Parseller Ve 1373 Ada, 17 Parselin Bir Kısmına İlişkin UİP:2657,538 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında,

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/65

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Atikali Mahallesi, 1349 Ada, 69 Parsele İlişkin UİP:2657,539 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında,

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/66

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 913 Ada 1 Ve 74 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin UİP:2657,543 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği
Hakkında,

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/67

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balat Mahallesi, 1899 Ada, 5 Parsele İlişkin UİP:2657,541 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında,

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/68

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 2466 Ada, 21 Parsele İlişkin UİP:2657,542 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında,

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/69

Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 725 Adanın Ada Avan Projesi hakkında,

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2019/70

Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 775 Adanın Ada Avan Projesi hakkında,

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2019/71

Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 107 Adanın Ada Avan Projesi hakkında,

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2019/72

Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 118 Adanın Ada Avan Projesi hakkında,

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2019/73

Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 778 Adanın Ada Avan Projesi hakkında,

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2019/74

Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 115-2372 Adanın Ada Avan Projesi hakkında,

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2019/75

Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 716 Adanın Ada Avan Projesi hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2019/76

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Zeyrek Mahallesi, 2411 Ada, 22 Parsele İlişkin UİP:2657,535 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/77

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yedikule Mahallesi, 1072 Ada, 62 Parsele İlişkin UİP:2657,544 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/78

2018 Yılı Kesin Hesabı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/79

Araç Kiralama Hizmet Alım hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/80

Nikah ücret tarifelerinin yeniden tespit edilmesi hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/81

İstanbul Fotoğraf Müzesi Ücretleri hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2019/82

Soğutucu Dolapların 2019 Yılı Sezonluk Ücret Tarifesi Hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2019/83

2019 Yılı Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB) Ücret Tarife Teklifi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin