-A A+

2021 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

04-07 -13 EKİM 2021 / 09:00

2021 EKİM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO KARAR ÖZETİ
2021/125

Boş Kadro Unvan Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/126

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/127

Yazıcı Kiralama Hizmeti Hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2021/128

Otomasyon Sistemi Bakım Onarım İşi Hizmet Alımı Hakkında


Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/129

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi, 2179 Ada 8 Parsel, 2179 Ada 11 Parsel Ve 2177 Ada 23 Parsele İlişkin UİP:2657,552 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazı

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/130

Nişanca-Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alanı, 821 Ada, 822 Ada Ve 2375 Adaya İlişkin Revize Yenileme Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2021/131

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mercan Mahallesi, 267 Ada 56 Parsele İlişkin TEKLİF-34847605 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/132

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Alemdar Mahallesi, 33 Ada 28 Parsele İlişkin TEKLİF-34973987 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/133

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 2247 Ada 6 Parsele İlişkin TEKLİF-34077796 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/134

2022 Mali Yılı Performans Programı

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/135

2022 Mali Yılı Bütçesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ SMS ve E-bülten AboneliğiSMS ve E-bülten Aboneliği
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web
Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin