-A A+

2021 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

04-07 -13 EKİM 2021 / 09:00

2021 EKİM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO KARAR ÖZETİ
2021/125

Boş Kadro Unvan Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/126

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/127

Yazıcı Kiralama Hizmeti Hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2021/128

Otomasyon Sistemi Bakım Onarım İşi Hizmet Alımı Hakkında


Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/129

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi, 2179 Ada 8 Parsel, 2179 Ada 11 Parsel Ve 2177 Ada 23 Parsele İlişkin UİP:2657,552 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazı

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/130

Nişanca-Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alanı, 821 Ada, 822 Ada Ve 2375 Adaya İlişkin Revize Yenileme Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2021/131

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mercan Mahallesi, 267 Ada 56 Parsele İlişkin TEKLİF-34847605 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/132

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Alemdar Mahallesi, 33 Ada 28 Parsele İlişkin TEKLİF-34973987 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/133

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 2247 Ada 6 Parsele İlişkin TEKLİF-34077796 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/134

2022 Mali Yılı Performans Programı

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/135

2022 Mali Yılı Bütçesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin