-A A+

2021 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

07- 10 Haziran 2021 / 09:00

 

2021 HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR


2021/87

936 Ada 62 Parselde Kütüphane Binası Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik Projeleri İle Yaklaşık Maliyet Ve Keşif Metraj Dosyalarının Hazırlanması

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/88

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/89

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (739 Ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 Parseller)

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/90

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (1459 Ada, 44 Parsel)

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/91

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (739 Ada, 2 Parsel)

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/92

Tarihi Yarımada Genelinde Cephe Sağlıklaştırma Ve Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlanması

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/93

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hocapaşa Mahallesi, 11 Ada 13 Parsel, 16 Ada 39 Parsel Ve 25 Ada 12 Parsel Önü Kadastral Boşluğa İlişkin TEKLİF-34292107 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/94

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balabanağa Mahallesi, 662 Ada 26 Parsele İlişkin TEKLİF-34844061 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/95

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Atikali Mahallesi, 1363 Ada, 12 Parsele İlişkin UİP:2657,540 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ SMS ve E-bülten AboneliğiSMS ve E-bülten Aboneliği
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web
Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin