-A A+

2021 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

07- 10 Haziran 2021 / 09:00

 

2021 HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR


2021/87

936 Ada 62 Parselde Kütüphane Binası Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik Projeleri İle Yaklaşık Maliyet Ve Keşif Metraj Dosyalarının Hazırlanması

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/88

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/89

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (739 Ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 Parseller)

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/90

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (1459 Ada, 44 Parsel)

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/91

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (739 Ada, 2 Parsel)

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/92

Tarihi Yarımada Genelinde Cephe Sağlıklaştırma Ve Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlanması

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/93

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hocapaşa Mahallesi, 11 Ada 13 Parsel, 16 Ada 39 Parsel Ve 25 Ada 12 Parsel Önü Kadastral Boşluğa İlişkin TEKLİF-34292107 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/94

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balabanağa Mahallesi, 662 Ada 26 Parsele İlişkin TEKLİF-34844061 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/95

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Atikali Mahallesi, 1363 Ada, 12 Parsele İlişkin UİP:2657,540 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin