-A A+

2021 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

05-08 TEMMUZ 2021 / 09:00

2021 TEMMUZ AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO KARAR ÖZETİ
2021/96

Amatör Spor Kulüpleri Yardımları

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/97

Halk Kütüphaneleri Hizmeti Protokolü

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/98

2021-2022 Yılına Sâri İşler - Yetkilendirme

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/99

Gönüllü Turizm Elçileri( Ask Me)

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/100

İBB Tarafından İlçe Belediyelerine Yapılacak Yardım

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/101

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı(626 Ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 Parseller)

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/102

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/103

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (1501 Ada 31, 32 Parseller, 1298 Ada 7 Parsel, 1412 Ada 46, 47 Parseller, 1416 Ada 7 Parsel, 1497 Ada 25 Parsel ve 1411 Ada 8, 13, 15 Parseller)

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi

2021/104

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cerrahpaşa Mahallesi, 1132 Ada 15 Parsele İlişkin TEKLİF-34925398 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/105

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sümbül Efendi Mahallesi, 1176 Ada 301 Parsel İle Bir Kısım Kadastral Boşluğa İlişkin TEKLİF-34373434 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/106

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mercan Mahallesi, 243 Ada 3 Parsel ve 261 Ada 22 Parsele İlişkin TEKLİF-34751698 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/107

744 ada Yenileme Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2021/108

Sulukule Yenileme Alanı Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2021/109

Kara Surları Bölgesi Yenileme Alanı

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin