-A A+

2021 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

05-08 TEMMUZ 2021 / 09:00

2021 TEMMUZ AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO KARAR ÖZETİ
2021/96

Amatör Spor Kulüpleri Yardımları

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/97

Halk Kütüphaneleri Hizmeti Protokolü

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/98

2021-2022 Yılına Sâri İşler - Yetkilendirme

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/99

Gönüllü Turizm Elçileri( Ask Me)

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/100

İBB Tarafından İlçe Belediyelerine Yapılacak Yardım

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/101

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı(626 Ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 Parseller)

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/102

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/103

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (1501 Ada 31, 32 Parseller, 1298 Ada 7 Parsel, 1412 Ada 46, 47 Parseller, 1416 Ada 7 Parsel, 1497 Ada 25 Parsel ve 1411 Ada 8, 13, 15 Parseller)

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi

2021/104

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cerrahpaşa Mahallesi, 1132 Ada 15 Parsele İlişkin TEKLİF-34925398 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/105

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sümbül Efendi Mahallesi, 1176 Ada 301 Parsel İle Bir Kısım Kadastral Boşluğa İlişkin TEKLİF-34373434 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/106

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mercan Mahallesi, 243 Ada 3 Parsel ve 261 Ada 22 Parsele İlişkin TEKLİF-34751698 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/107

744 ada Yenileme Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2021/108

Sulukule Yenileme Alanı Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2021/109

Kara Surları Bölgesi Yenileme Alanı

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

 

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ SMS ve E-bülten AboneliğiSMS ve E-bülten Aboneliği
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web
Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin