-A A+

Beşikçizade Çeşmesi Yeniden Suya Kavuştu!

Fatih'te birbirinden farklı ve zarif çeşmelerimizden biri olan Beşikçizade Çeşmesi bakım ve onarım çalışmaları yapılarak yeniden suya kavuşturuldu.

17 Eylül 2023
Beşikçizade Çeşmesi Yeniden Suya Kavuştu!

Kültürümüze ayna tutan ve bizleri kimi zaman çok eskilere götüren çeşmeler, tarihi ve kültürel zenginliğimizi yansıtıyor. Onlardan biri olan Beşikçizade Çeşmesi, Haseki Sultan Mahallesi’nde, Topçu Emin Bey Sokağı üzerinde, Beşikçizade Tekkesi’nin kuzey duvarında yer alıyor. Tekke, 18. yüzyılda Nakşibendiyye tarikatına mensup Beşikçizâde El-Hac Süleyman Efendi tarafından kurulmuştur. Kaynaklarda bilgisine ulaşılan ancak günümüzde yerinde bulunmayan 1692-93 tarihli kitabesinden çeşmenin tekkeden daha önce inşa edildiği anlaşılıyor. Çeşme, hazneli olup tek yüzlüdür. Kesme taş örgülüdür. Kitabenin iki yanında gülbezek rozetler olup sivri kemerlidir. Zamanla yol seviyesinin altında kalmış olan çeşmeye günümüzde birkaç basamakla erişiliyor. Fatih Belediyesi’nin çalışmaları neticesinde suya kavuşturulan çeşme, kültürel mirasımıza kazandırıldı.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin