-A A+

Haseki - Hekimoğlu Kültür Yolu'ndaki Yapım Çalışmaları Tamamlandı

Bulunduğu konum ve sahip olduğu tarihi değerleriyle önemli bir kentsel rota olan Haseki-Hekimoğlu yol ve kaldırım çalışması tamamlandı.

29 Aralık 2021
Haseki - Hekimoğlu Kültür Yolu ndaki Yapım Çalışmaları Tamamlandı

Hekimoğlu Ali Paşa Külliyesi, Haseki Külliyesi, Bayrampaşa Külliyesi Medresesi, Keyci Hatun Camii, Arkadios Sütunu, Gevherhan Sultan Medresesi, Hacı Bayram Keftani Camii, Başçı Mahmut Camii, Haseki Bostan Hamamı, Davutpaşa Külliyesi, Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi, Çavuş Mescidi, Beşikçizâde Tekkesi, Bekir Paşa Camii gibi birçok eserin geçiş güzergâhında planlanan Haseki – Hekimoğlu Kültür Yolu” projesinin yol ve kaldırım yenileme çalışmaları tamamlandı. Ziyaretçilerin daha güvenli ve konforlu bir şekilde eserleri görmelerine fırsat tanıyan projenin devamında güzergâh üzerindeki 33 yapının cephe rehabilitasyonunun yapılması planlanıyor.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin