-A A+

Ramazan Efendi Camii Haziresi Restore Edildi

1586 yılında Hüsrev Çelebi tarafından inşa edilen ve Mimar Sinan'ın mimarisiyle dikkat çeken Silivrikapı Mahallesi'ndeki Kuva-yı Milliye Caddesi, 1191 ada, 30 parselde bulunan cami ve yanındaki hazire, Fatih Belediyesi Kültürel Miras Müdürlüğü tarafından restore edildi.

2 Ağustos 2023
Ramazan Efendi Camii Haziresi Restore Edildi

Camii, "Bezirgânbaşı Camii" olarak da bilinir ve cami yapıldığı dönemde Halvetî tarikatının Ramzaniyye kolunun kurucusu olan Şeyh Ramazan Efendi tarafından kullanılmıştır. Tarih boyunca cami önemini korumuş olup, 1818-1819 tarihlerinde Hamamizade İsmail Dede Efendi tarafından onarılmıştır. Caminin avlusunda yer alan bölge hazire olarak kullanılmaktadır ve burada lahit formlu, pehleli ve pehlesiz kabirler bulunmaktadır. Bu kabirlerde Şahideler adı verilen kişilerin mezarları bulunmaktadır. Sünbüli ve diğer tarikatlara özgü başlıklar ile fesli ve hotozlu başlıklar da kabirlerde göze çarpmaktadır. Müdürlük tarafından yapılan basit bakım ve onarım çalışmaları ile camii ve çevresinin tarihi değeri korunmuş ve gelecek nesillere aktarılması sağlanmıştır.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin