-A A+

Arpa Emini Mescidi İhya Ediliyor

Günümüze kalıntıları ulaşan, kültürel mirasımızın önemli eserlerinden Arpa Emini Mescidi Fatih Belediyesi Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü tarafından ihya edilerek gelecek nesillere ulaştırılıyor.

16 Mart 2023
Arpa Emini Mescidi İhya Ediliyor

Topkapı Mahallesi Bican Bağcıoğlu Yokuşu’nda bulunan Arpa Emini Mescidi, 16. yüzyılın ilk yarısında Arpa Eminlerinden Mustafa Efendi tarafından yaptırılmıştır. 19. yüzyıl sonunda vuku bulan deprem ve yangınlarda tahrip olan mescit, uzun süre bakımsız kalmış; tamir ve ihyasına yönelik bir çalışma yapılmamıştır. 16. yüzyıldan itibaren kaynaklarda unvan olarak zikredilmeye başlanan ve Osmanlı teşkilat yapısında bulunan dört eminlikten biri olan Arpa Emini’nin görevi saray ahırlarında binek olarak kullanılan hayvanların ot ve arpasını temin etmek ayrıca savaş zamanlarında seferdeki atların yiyecek ihtiyacını karşılamaktı. 2008 yılında mahalleler birleştirilene kadar bulunduğu mahalleye adını veren Arpa Emini Mescidi, Emin-i Cev ve Arpacı Mescidi olarak da anılmaktadır. Arşiv belgelerinden Emin-i Cev Mehmed Efendi Mescid-i Şerif Vakfı’na ait olduğu anlaşılmaktadır. Mescidin ihya edilebilmesi için Belediyemiz tarafından rölöve, restitüsyon ve rekonstrüksiyon projeleri hazırlatılmış ve 2021 yılında Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Projelerinin onaylanmasından sonra geçtiğimiz yıl aralık ayında ivedilikle restorasyon sürecine başlanmıştır. Restorasyon çalışmaları kapsamında İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü denetiminde gerçekleşen kazı çalışmalarında mescidin beden duvarlarına ait tüm sınırlar ortaya çıkarılmıştır. Duvar kalıntısı incelendiğinde çift sıra tuğla hatıllı moloz taş duvar olduğu görülmektedir. Ayrıca pencere ebatları, duvar kalınlıkları, temel boyutları ve zemin kotu ile ilgili veriler elde edilmiştir.
Caminin özgün malzeme ve yapım teknikleri kullanılarak ihya edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Fatih Belediyesi'ni Ara https://tk.emsal.com.tr/fatihb/ https://tk.emsal.com.tr/fatihb/
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web
Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.