-A A+

Bâlâ Süleyman Ağa Türbesi'nin Bakım-Onarım Çalışmaları Tamamlandı

Bâlâ Süleyman Ağa Türbesi’nin bakım-onarım çalışmaları tamamlandı, saçak ve cephe tamirleri yapıldı, cami avlusunun giriş kapısının da bakım onarımı gerçekleştirildi.

25 Aralık 2023
Bâlâ Süleyman Ağa Türbesi nin Bakım-Onarım Çalışmaları Tamamlandı

İstanbul’un fethine katılan (Ni‘mel Ceyş’ten) Topçubaşı Bâlâ Süleyman Ağa’nın fetihten hemen sonra Silivrikapı’da bir kâgir mescid ile kuyu inşa ettirdiği ve vefatının ardından da bu mescidin yanına defnedildiği biliniyor.

Bu mescid 19. yüzyılın yarısından sonra özellikle saraylı kadın banilerin tamir ve ihya çalışmaları kapsamında yeni birimlerin eklemlenmesiyle külliye halini almıştır. Sultan Abdülaziz devrinde Sazkâr Kalfa tarafından mescid genişletilerek cami-tevhidhane olarak yeniden inşa ettirilmiş ve camiye türbe, mutfak, derviş hücreleri gibi bazı yapılar eklenmiştir. Takip eden yıllarda Sultan II. Abdülhamid’in analığı Piristû Kadın Efendi tekkenin yanına mektep ve tekkenin ilk postnişini olan Şumnulu Ali Efendi’nin ruhu için muvakkithane, sebil ve çeşme yaptırmıştır. İstanbul’da büyük hasara yol açan 1894 depreminde Bâlâ Külliyesi’nin binaları da zarar görmüş; depremden sonra cami, tevhidhane, türbe ve harem yapıları Sultan II. Mahmud’un kızı Âdile Sultan tarafından genişletilerek yenilenmiştir. Derviş hücreleri, selâmlık mekânları ve mutfağı barındıran yapılar ise bizzat Sultan II. Abdülhamid emriyle tekrar ihya edilmiştir.

Yakın zamanda restorasyonu tamamlanan Bâlâ Süleyman Ağa muvakkithane ve sebilinin karşısında yer alan, külliyenin önemli bir bölümünü oluşturan türbenin bakım-onarım çalışmaları yapıldı, bu kapsamda saçak ve cephe tamirleri gerçekleştirildi. Ayrıca cami avlusunun giriş kapısı da bakım-onarım çalışmaları kapsamında yenilendi.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin