-A A+

Mustafa Ağa Çeşmesi Suyuna Kavuştu

Atikali Mahallesi’nde Sarayağası Caddesi ile Nişanca Caddesi’nin kesiştiği köşede, Kaba Halil Medresesi’nin güneydoğusunda yer alan Mehmet Ağa Çeşmesi’nin restorasyonu tamamlanarak, suya kavuşturuldu.

26 Mart 2023
Mustafa Ağa Çeşmesi Suyuna Kavuştu

Dört cepheli bir meydan çeşmesi olan çelme; Edirne Sarayı Ağası Mustafa Ağa tarafından 1681-82 yıllarında yaptırılmıştır. Kasik üslupta kesme taş malzemeden inşa edilmiş tek yüzlü olam çeşmenin; dönem özellikleri taşıyan karakteristik ön cephesinde orta bölüm hafifçe dışa taşkın olup bu bölümün dış köşelerinde kum saati şekilli altlık ve başlığı olan sütunçeler yükselmektedir. Cephesi ince silmelerle dikdörtgen çerçeve içine alınmış olan yapıda nişin üzerini örten sivri kemerin kilit taşı bezemelidir. Sivri kemerinin üzerinde konumlandırılmış olan inşa kitabesi dikdörtgen formda uçları kemerli kartuşlarla iki sütun iki satır şeklinde düzenlenmiştir ve talik hatla yazılmıştır. Kitabenin iki yanında birer büyük gülbezek motifi işlenmiştir. İki servi ağacı ve arasında bir gülbezek motifi görülen ayna taşının iki yanında ise sivri kemerli birer bardaklık vardır. Teknesi yol seviyesinin altında kalmış olan yapının yanlarda birer dinlenme sekisi mevcuttur.

*Kitabesi:*

“Sâhibü’l-hayrât Ağa-yı sarây-ı Edirne

Mustafa Ağa’ya rahmet ide Rabb-i kâinât

Nûş iden der bu eser-i eşk-nümâ târihini

Çeşme-i pâk-i musaffâ bî-bedel mâ’-i hayât

(Hicri) 1092”

*Restorasyon Çalışmaları:*

Çeşmenin özellikle köşe taşlarında oluşan malzeme kayıpları özgün nitelikte malzeme ile tamamlanmıştır. Cephe temizlikleri yapılarak, kılcal çatlak onarımları tamamlanmıştır. Ayrıca kitabenin konservasyonu tamamlanarak altın varak çalışması yapılmıştır. Çeşme kurnasında yapılan araştırma kazısında kurna taşı ve özgün seki taşları korunarak yapı suyuna kavuşturulmuştur.

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ SMS ve E-bülten AboneliğiSMS ve E-bülten Aboneliği
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web
Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin