-A A+

Örümceksiz Dede Türbesi ve Haziresi Restore Edildi

Şehremini Mahallesi'nde bulunan Örümceksiz Dede Türbesi ve Haziresi, Fatih Belediyesi Kültürel Miras Müdürlüğü tarafından restore edildi.

16 Ağustos 2023
Örümceksiz Dede Türbesi ve Haziresi Restore Edildi

Şehremini Mahallesi, Mevlanakapı Caddesi, 1475 ada, 6 parselde yer alan ve kesme taştan inşa edilmiş olan türbenin içerisinde iki adet sanduka bulunmaktadır. Sandukaların kime ait oldukları ve yaşadıkları döneme ait net bir bilgi bilinmemekle birlikte Örümceksiz Dede Türbesi olarak adlandırılmaktadır. Bir rivayete göre Mimar Acem Ali Camii karşısındaki bu türbede örümcek ağı tutmadığı için bu isim takılmıştır. Türbenin inşa tekniğine bakılarak 15. yüzyılın sonu, 16. yüzyıl başında yapıldığını söylenebilir. Türbe yanında bulunan hazirede başlıklı ve başlıksız, çoğu kitabeli olmak üzere çeşitli formlarda kabirler yer almaktadır. Türbe ve hazirede yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlanarak nihayete erdirilmiştir.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin