-A A+

2021 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

06-09 ARALIK 2021 / 09:00

2021 ARALIK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO KARAR ÖZETİ
2021/148

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (930 Ada 10 Parsel)

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2021/149

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (1380 Ada 25 Parsel)

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2021/150

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (1160 Ada 97 Parsel)

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2021/151

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (1129 Ada 29 Parsel)

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2021/152

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2021/153

Ödenek Aktarması

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/154

Belediye Bütçesine ek ödenek konulması

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/155

Ayvansaray Mahallesi Geneli Cephe Yenileme Yapım İşi-1 ihalesinin, 2021-2022 yıllarına sari olarak ihale edilebilmesi ve harcamanın belediye bütçesinden yapılması

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/156

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Gürani Mahallesi, 1981 Ada 1 ve 53 Parsellere İlişkin TEKLİF-34217062 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/157

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, 389 Ada 34 Parselin Bir Kısmına İlişkin TEKLİF-34791488 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/158

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2639 Ada 1 Parselin Bir Kısmı, 2661 Ada 1, 2, 3 Parsellerin Bir Kısmı Ve Bir Kısım Kadastral Boşluğa İlişkin TEKLİF-34846889 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2021/159

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mimar Kemalettin Mahallesi, 626 Ada 39, 75,83 Parseller İle Bir Kısım Kadastral Boşluğa (Eski 57, 76, 77, 82, 84 Parseller) İlişkin TEKLİF-34881425 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2021/160

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi, 238 Ada 24 Parsel İle 20 Parselin Bir Kısmına İlişkin TEKLİF-34237816 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/161

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Gürani Mahallesi, 877 Ada 20 Parsele İlişkin TEKLİF-34111526 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2021/162

Kara Surları Bölgesi Millet Bahçesi 1.Etap Yenileme Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle ve Meclis Üye Tam sayısının Salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2021/163

Kara Surları Bölgesi Millet Bahçesi 2.Etap Yenileme Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle ve Meclis Üye Tam sayısının Salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2021/164

Kara Surları Bölgesi Millet Bahçesi 3.Etap Yenileme Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle ve Meclis Üye Tam sayısının Salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2021/165

Kara Surları Bölgesi Kemikli Burun Sosyal Tesisi Yenileme Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle ve Meclis Üye Tam sayısının Salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2021/166

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balat Mahallesi, 2283 Ada 13 Parsele İlişkin TEKLİF-34100299 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/167

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Rüstempaşa ve Tahtakale Mahalleleri, 285 Ada 86 Parselin Bir Kısmı, 373 Ada 31 Parsel ve 385 Ada 6 Parsele İlişkin TEKLİF-34372850 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2021/168

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sultanahmet Mahallesi, 92 Ada 82 Parsele İlişkin KUİP-34094488 Plan İşlem Numaralı1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2021/169

471 Ada, 51 Parsele İlişkin Yenileme Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2021/170

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mevlanakapı Mahallesi, 1567 Ada 80, 81, 82, 83 Parseller İle Bir Kısım Kadastral Boşluğa İlişkin TEKLİF-34387124Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2021/171

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mercan Mahallesi, 339 Ada 221, 222, 223, 224, 225, 231, 232, 233, 234 Ve 253 Parsele İlişkin TEKLİF-34095924 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2021/172

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mercan Mahallesi, 339 Ada 328 Parsel ile 349 Ada 3, 4, 16, 19 Ve 35 Parsele İlişkin TEKLİF-34474897 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2021/173

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, 422 Ada 8 Parsele İlişkin TEKLİF-34499015 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2021/174

İstanbul İli, Fatih İlçesi Yenikapı Kruvaziyer Liman Amaçlı Uygulama İmar Planı Teklifi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2021/175

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Silivrikapı Mahallesi, 1332 Ada 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 16, 17 Parseller İle 1341 Ada 2, 3,4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 18, 19 Parsellere İlişkin TEKLİF-34409616 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/176

İstanbul İli, Fatih İlçesi, 1181 Ada Revize Yenileme Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle ve Meclis Üye Tam sayısının Salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2021/177

Yapı Kontrol Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği Güncellemesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2021/178

Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/179

Neslişah Mahallesi 2599 Ada 262 Parsel sayılı taşınmazın Trafo Merkezi için (A) ile gösterilen 239,45 m2 kısmın 1 TL iz bedel üzerinden 25 yıllığına TEDAŞ Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/180

Taşınmazların Devri

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/181

Fatih İlçesi, Hocapaşa Mahallesi, 1 ada 22 ve 23 sayılı Belediyemiz malı taşınmazların Maliye Hazinesi adına bedelsiz devri

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/182

Gayrimenkul Satış Onayı

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2021/183

Vergi Borcuna Karşılık Taşınmaz Tescili

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2021/184

649 Ada 82 Parselin Bedelsiz Devir İşlemi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2021/185

2022 Yılı Ücret Tarifesi Teklifi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2021/186

2022 Yılı Ücret Tarifesi Teklifi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/187

Nikah Ücret Tarifesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2021/188

2022 Yılında Uygulanacak Tarifeler

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2021/189

2022 Ruhsat Harç Ve Ücret Tarifeleri

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin