-A A+

2021 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

05-07-09 Nisan 2021 / 09:00

 

2021/48

5393 sayılı kanunun 19.maddesine istinaden yapılan Meclis 1.Başkan vekilliği seçimi hakkında,

Yapılan gizli oylama sayımı neticesinde; Meclis Üyesi Sn. Faruk GÖKKUŞ Meclis 1.Başkan Vekilliğine seçilmiştir

2021/49

5393 sayılı kanunun 19.maddesine istinaden yapılan Meclis 2.Başkan vekilliği seçimi hakkında,

Yapılan gizli oylama sayımı neticesinde; Meclis Üyesi Sn. Ahmet KÜÇÜK Meclis 2.Başkan Vekilliğine seçilmiştir

2021/50

5393 sayılı kanunun 19.maddesine istinaden yapılan Divan katipleri seçimi hakkında,

Yapılan gizli oylama sayımı neticesinde; Meclis Üyeleri Zeynep BAŞAK, Nurhan ÇALIK, Mesut GÜRSOY ve Gizem Medine KÜÇÜK Divan Katipliğine seçilmişlerdir

2021/51

5393 sayılı Kanunun 33.maddesine istinaden yapılan Encümen Üyeliği seçimi hakkında.

Yapılan gizli oylama sayımı neticesinde; Nurhan ÇALIK, Yunus ÖZTÜRK ve Derviş ATLI bir yıl için Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.

2021/52

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden yapılan İhtisas Komisyonlarının her birine yeteri kadar üye seçilmesi hakkında.

1-Plan ve Bütçe Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Cebrail ULUDAĞ, Süleyman SARPKEN Hasan DURHAT ve Recep ÖNEM oybirliği ile seçilmişlerdir.

2-İmar Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Ramiz POLAT, Mehmet SARITEMUR, Mehmet Zafer ALSAÇ ve Coşkun YEŞİLYURT oybirliği ile seçilmişlerdir.

3-Hukuk Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Ahmet KÜÇÜK, Faruk GÖKKUŞ, Nurhan ÇALIK ve İsmail ŞAHİN oybirliği ile seçilmişlerdir.

4-Tarife Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Uğur KORKMAZ, Şenol ÖZDEMİR, Metin ÜŞENMEZ ve Mehmet MARANKI oybirliği ile seçilmişlerdir.

5-Sağlık Ve Çevre Komisyonuna; Meclis Üyelerinden İkram CENGİZ, Yunus ÖZTÜRK, Murad OMURTAG ve Hülya ÖZDEMİR oybirliği ile seçilmişlerdir.

6-Kültür Varlıklarını Koruma Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Süleyman SARPKEN, Cebrail ULUDAĞ, Mevlude HAKSEVER ve Kazım AKŞAHİN oybirliği ile seçilmişlerdir.

7-Gençlik ve Spor Komisyonuna; Meclis Üyelerinden MESUT GÜRSOY, Hasan MORGİL, Muharrem CAYMAZ ve Ersin ÇOLAK oybirliği ile seçilmişlerdir.

8-Turizm ve Dış İlişkiler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Metin ÜŞENMEZ, Zeynep BAŞAK, Mevlude HAKSEVER ve Gizem Medine KÜÇÜK oybirliği ile seçilmişlerdir.

9-Engelliler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Derviş ATLI, Zeynep BAŞAK, Nurhan ÇALIK ve Nazmiye AKARSLAN DURGUT oybirliği ile seçilmişlerdir.

10-Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Büşra UNCU ÖZTEN, Mevlude HAKSEVER, Selahattin KARA ve Memet Gazanfer KOYUNCU oybirliği ile seçilmişlerdir.

11-Esnaf ve Tüketiciyi Koruma Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Selahattin KARA, İkram CENGİZ, Aydın SARMUSAK ve Ayşegül OKUMUŞ GÖRGÜ oybirliği ile seçilmişlerdir.

12-Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Mehmet Zafer ALSAÇ, Şenol ÖZDEMİR, Mesut GÜRSOY ve Fatih SARMUSAK oybirliği ile seçilmişlerdir

2021/53

Yetkilendirme hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/54

291 Ada 18 Parselin Projelendirilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/55

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/56

Otopark Gruplama hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/57

Nişanca Yenileme Alanı 782 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle, Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2021/58

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balabanağa Mahallesi, 587 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Parsellere İlişkin TEKLİF-34862616 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/59

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Gürani Mahallesi, 2010 Ada 121 Parsel Yanı Kadastral Boşluğa İlişkin TEKLİF-34793433 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/60

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Fenari Mahallesi, Kapalıçarşı Yenileme Alanı, 254 Ada Yenileme Avan Projeye İlişkin TEKLİF-34367879 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi

2021/61

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Ve Balat Mahalleleri, 1880 Ada 1 Parsel Ve 2340 Ada 4 Parsele İlişkinTEKLİF-34540852 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi

2021/62

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Karagümrük Mahallesi, 2507 Ada 4 Parsele İlişkinTEKLİF-34058180 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/63

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cerrahpaşa Mahallesi, 1134 Ada 30 Parsele İlişkin TEKLİF-34575497 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/64

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Alemdar Mahallesi, 48 Ada 15 Parsele İlişkinTEKLİF-34357452 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/65

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi, 229 Ada 6 Parsel Ve 230 Ada 23 Parsele İlişkin TEKLİF-34874760 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/66

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sultanahmet Mahallesi, 80 Ada 22 Parsel Ve 93Ada 8 Parsele İlişkin TEKLİF-34713843 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi

2021/67

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 2195 Ada 32 Parsele İlişkin UİP:2657,561 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/68

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balat Mahallesi, 1896 Ada 16 Parsele İlişkin UİP:2657,578 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/69

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 2261 Ada 6 Parsele İlişkin KUİP-34223907 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/70

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hocapaşa Mahallesi, 22 Ada 24 Parsele İlişkin KUİP-34052052 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/71

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin