-A A+

2021 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

05-07-09 Nisan 2021 / 09:00

 

2021/48

5393 sayılı kanunun 19.maddesine istinaden yapılan Meclis 1.Başkan vekilliği seçimi hakkında,

Yapılan gizli oylama sayımı neticesinde; Meclis Üyesi Sn. Faruk GÖKKUŞ Meclis 1.Başkan Vekilliğine seçilmiştir

2021/49

5393 sayılı kanunun 19.maddesine istinaden yapılan Meclis 2.Başkan vekilliği seçimi hakkında,

Yapılan gizli oylama sayımı neticesinde; Meclis Üyesi Sn. Ahmet KÜÇÜK Meclis 2.Başkan Vekilliğine seçilmiştir

2021/50

5393 sayılı kanunun 19.maddesine istinaden yapılan Divan katipleri seçimi hakkında,

Yapılan gizli oylama sayımı neticesinde; Meclis Üyeleri Zeynep BAŞAK, Nurhan ÇALIK, Mesut GÜRSOY ve Gizem Medine KÜÇÜK Divan Katipliğine seçilmişlerdir

2021/51

5393 sayılı Kanunun 33.maddesine istinaden yapılan Encümen Üyeliği seçimi hakkında.

Yapılan gizli oylama sayımı neticesinde; Nurhan ÇALIK, Yunus ÖZTÜRK ve Derviş ATLI bir yıl için Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.

2021/52

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden yapılan İhtisas Komisyonlarının her birine yeteri kadar üye seçilmesi hakkında.

1-Plan ve Bütçe Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Cebrail ULUDAĞ, Süleyman SARPKEN Hasan DURHAT ve Recep ÖNEM oybirliği ile seçilmişlerdir.

2-İmar Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Ramiz POLAT, Mehmet SARITEMUR, Mehmet Zafer ALSAÇ ve Coşkun YEŞİLYURT oybirliği ile seçilmişlerdir.

3-Hukuk Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Ahmet KÜÇÜK, Faruk GÖKKUŞ, Nurhan ÇALIK ve İsmail ŞAHİN oybirliği ile seçilmişlerdir.

4-Tarife Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Uğur KORKMAZ, Şenol ÖZDEMİR, Metin ÜŞENMEZ ve Mehmet MARANKI oybirliği ile seçilmişlerdir.

5-Sağlık Ve Çevre Komisyonuna; Meclis Üyelerinden İkram CENGİZ, Yunus ÖZTÜRK, Murad OMURTAG ve Hülya ÖZDEMİR oybirliği ile seçilmişlerdir.

6-Kültür Varlıklarını Koruma Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Süleyman SARPKEN, Cebrail ULUDAĞ, Mevlude HAKSEVER ve Kazım AKŞAHİN oybirliği ile seçilmişlerdir.

7-Gençlik ve Spor Komisyonuna; Meclis Üyelerinden MESUT GÜRSOY, Hasan MORGİL, Muharrem CAYMAZ ve Ersin ÇOLAK oybirliği ile seçilmişlerdir.

8-Turizm ve Dış İlişkiler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Metin ÜŞENMEZ, Zeynep BAŞAK, Mevlude HAKSEVER ve Gizem Medine KÜÇÜK oybirliği ile seçilmişlerdir.

9-Engelliler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Derviş ATLI, Zeynep BAŞAK, Nurhan ÇALIK ve Nazmiye AKARSLAN DURGUT oybirliği ile seçilmişlerdir.

10-Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Büşra UNCU ÖZTEN, Mevlude HAKSEVER, Selahattin KARA ve Memet Gazanfer KOYUNCU oybirliği ile seçilmişlerdir.

11-Esnaf ve Tüketiciyi Koruma Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Selahattin KARA, İkram CENGİZ, Aydın SARMUSAK ve Ayşegül OKUMUŞ GÖRGÜ oybirliği ile seçilmişlerdir.

12-Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Mehmet Zafer ALSAÇ, Şenol ÖZDEMİR, Mesut GÜRSOY ve Fatih SARMUSAK oybirliği ile seçilmişlerdir

2021/53

Yetkilendirme hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/54

291 Ada 18 Parselin Projelendirilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/55

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/56

Otopark Gruplama hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/57

Nişanca Yenileme Alanı 782 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle, Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2021/58

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balabanağa Mahallesi, 587 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Parsellere İlişkin TEKLİF-34862616 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/59

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Gürani Mahallesi, 2010 Ada 121 Parsel Yanı Kadastral Boşluğa İlişkin TEKLİF-34793433 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/60

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Fenari Mahallesi, Kapalıçarşı Yenileme Alanı, 254 Ada Yenileme Avan Projeye İlişkin TEKLİF-34367879 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi

2021/61

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Ve Balat Mahalleleri, 1880 Ada 1 Parsel Ve 2340 Ada 4 Parsele İlişkinTEKLİF-34540852 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi

2021/62

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Karagümrük Mahallesi, 2507 Ada 4 Parsele İlişkinTEKLİF-34058180 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/63

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cerrahpaşa Mahallesi, 1134 Ada 30 Parsele İlişkin TEKLİF-34575497 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/64

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Alemdar Mahallesi, 48 Ada 15 Parsele İlişkinTEKLİF-34357452 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/65

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi, 229 Ada 6 Parsel Ve 230 Ada 23 Parsele İlişkin TEKLİF-34874760 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/66

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sultanahmet Mahallesi, 80 Ada 22 Parsel Ve 93Ada 8 Parsele İlişkin TEKLİF-34713843 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi

2021/67

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 2195 Ada 32 Parsele İlişkin UİP:2657,561 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/68

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balat Mahallesi, 1896 Ada 16 Parsele İlişkin UİP:2657,578 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/69

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 2261 Ada 6 Parsele İlişkin KUİP-34223907 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2021/70

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hocapaşa Mahallesi, 22 Ada 24 Parsele İlişkin KUİP-34052052 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2021/71

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin