-A A+

Yeni İmar Plan Notu Hakkında

Plan Notu Kapsamındaki Yapılar Hangileri?
İlçemizde, eski Eminönü Bölgesi, Dünya Mirası Alanları, Kara Surları Koruma Alanı, 1. ve 2. derece Koruma Bölgeleri, Yenileme Alanları, Tamamı yol ve/veya donatı alanlarında kalan yapılar hariç; diğer yapılarda geçerlidir.
Plan Notunun İçeriği Nedir?
•Yasallığı olan (ruhsatlı, iskânlı vb.) mevcut yapılar, meri plandaki irtifa değerini 2 kattan fazla aşmamak kaydıyla belgesindeki haklarıyla yıkılarak yeniden yapılabilir.
•3194 sayılı İmar Kanunun geçici 16. maddesi kapsamında düzenlenmiş yapı kayıt belgesi (imar barışı) plan notu kapsamında değildir.
•Parselin yola veya donatı alanına terki varsa; bu kısım terk edilecek olup, parselin uygun olması halinde terk edilen alan kadar bina parsel içerisinde ötelenebilir.
•Belgesindeki yasal hali ile imar planı doğrultusunda fonksiyon değiştirilebilir.
•Binanın otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla ilave bodrum kat yapılabilir.
Uygulama İçin Nereye Başvurabilirim?

•Tescilli anıt eser yapılardan cephe alan ve plandaki irtifa değerini aşan mevcut yapılarda Anıtlar Kurulu kararına göre, diğer yapılarda ise Belediyemizce işlem yapılacaktır.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin