-A A+

Bizleri Gururlandıran Bir Ödül Daha

Fatih Belediyesi, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen 23. Kamu Kalite Sempozyumu'nda İlham Veren Kamu Projesi ödülünü kazandı.

24 Mart 2023
Bizleri Gururlandıran Bir Ödül Daha

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen 23. Kamu Kalite Sempozyumu, Yerel Yönetim Kategorisinde Fatih Belediyesi olarak "Stratejik Karar Sistemi Projemiz" ile 2023 İlham Veren Kamu Projesi ödülünü kazandık.

Stratejik Karar Destek Sistemi Nedir?
Öznesinde Fatihlilerin olduğu, onların fikir ve taleplerinin ana veri kaynağı olarak alındığı ve diğer kurum ve kuruluşlardan elde edilen tüm verilerin dinamik olarak sentezlenip strateji ve politikalara girdi oluşturduğu “Fatih Belediyesi Stratejik Karar Sistemi” projesi kurumumuz bünyesinde katılımcı yönetim yaklaşımını hayata geçirmek ve sürdürülebilir kılmak için geliştirilmiştir.
Kasım 2021 itibarıyla uygulamaya başlanan ve devam eden projenin ana amacı; Fatihli vatandaşların fikirleri ve taleplerinin, proje ve faaliyetlere girdi oluşturacağı ekosistemin oluşturulmasıdır. Stratejik Karar Destek Sistemi’nin ana veri kaynağı; vatandaş beklentileridir. Bu sebeple sosyolog, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan 15 kişilik “Başkanlık Saha Ekibi” kurularak, hane bazlı ziyaretler gerçekleştirilmektedir. Vatandaşlar ile gerçekleştirilen anketler sonucunda ve sahada yerinde gözlem yöntemiyle üretilen verilerin dinamik bir şekilde takip edilebilmesi ve üretilecek strateji ve politikalara girdi oluşturabilmesi için Coğrafi Bilgi Sistemi ile entegre edilerek; Yönetici Gösterge Panelleri tasarlanmıştır. Proaktif yönetim yaklaşımın izdüşümü olan “Stratejik Karar Destek Sistemi” aracılığıyla; vatandaş katılımlı, interaktif yönetişim modeli sürdürülebilir olarak yürütülmektedir.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin