Sol Menüler

Kurumsal

-A A+

Nalan ERKAN

Nalan ERKAN

Teftiş Kurulu Müdürü

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Bir süre serbest avukatlık yaptıktan sonra, Bahçelievler Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde çalıştı.

Ekim 2019 itibariyle Fatih Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Başkan’ın soruşturma emri sonrası Kurul Müdürü’nün görevlendirme teklif onayı üzerine Başkan adına; Fatih Belediye Başkanlığı’nın yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimlerin her türlü faaliyet, iş ve işlemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmektedir. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre soruşturma izni vermeye yetkili merci tarafından yapılan görevlendirmelere istinaden inceleme ve ön inceleme yapmaktadır.

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin