Sol Menüler

Kurumsal

-A A+

Uğur İNAN

Uğur İNAN

İstanbul'da doğan Uğur İNAN ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünde lisans, aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Planlama bölümünde yüksek lisans eğitimini 1996 yılında tamamladı.

Meslek hayatına bir süre üniversitenin döner sermaye işletmesi kapsamında planlama işlerinde çalışarak başladı. 1994 yılında girdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğünde meslek hayatını devam ettirdi. 2000 yılından itibaren Planlama ve İmar Müdürlüğünde Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 2002-2013 yılları arasında Şehir Planlama Müdürlüğü görevini yürüten İNAN, başta üst ölçekli metropoliten planlama çalışmaları, sektörel araştırmalar olmak üzere Çevre Düzeni Plan Çalışmaları, Tarihi Yarımada (Fatih-Eminönü) başta olmak üzere çeşitli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planları ile diğer imar planı çalışmalarında yürütücü ve idareci olarak görev yaptı.

2014 yılından itibaren Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığında İmar Planlama ve Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı olarak görev alan İNAN, Rezerv Alanlar, Gecekondu Önleme Bölgeleri, Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Proje Alanları, uygulama yapılacak idare arsaları vb. alanların; her tür ve ölçekteki imar planlarının, plan tadilatlarının, kentsel tasarım projelerinin, vaziyet planlarının hazırlanmasıyla beraber; anlaşma, protokol, satın alma, kamulaştırma, trampa, satış, devir işlemlerinin yapılması çalışmaları ile çeşitli ar-ge çalışmalarında bulundu.

2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra Fatih Belediyesinde Başkan Danışmanı olarak görev yapmakta olup evli ve iki çocuk babasıdır.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin