Sol Menüler

Kurumsal

-A A+

Çetin BAKŞİŞ

Çetin BAKŞİŞ

Sosyal Yardım İşleri Müdürü

Üniversite eğitimini Halkla İlişkiler ve İşletme Fakültesi alanında, Yüksek Lisans Eğitimini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Dezavantajlı Aileler üzerinde tamamladı.

1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü’nde memur olarak göreve başladı. İETT’nin çeşitli birimlerinde şef ve müdür vekilliği yaptı. 2004 yılında Fatih Belediyesi'ne geçiş yaparak, 2004-2018 yılları arasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Başkan Yardımcılığı vazifelerinde bulundu. Halen Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Fatih Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48’nci maddesi ve “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetki doğrultusunda ilçe sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların yardım isteklerine cevap verir. Müdürlük, ilçe sınırlarında ikamet eden yardıma muhtaç tüm kesimlere ayni ve nakdi her türlü yardım işlerinin planlama ve yürütülmesini yapar. Ayrıca, engelli vatandaşlara gerekli destek ve yardım sağlamak, gönüllü kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üretmek, ilköğretim çağındaki öğrencilere kırtasiye yardımında bulunmak, yurtiçi veya yurt dışında doğal afete uğrayan kişi veya bölgelere ayni ve nakdi yardımda bulunmak, aşevi açmak ve işletmek, ilçede yardım alanların envanterini çıkarmak gibi işleri üstlenmektedir.

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

/400proje /400proje
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin