Sol Menüler

Kurumsal

-A A+

Dilek GÜNEŞ

Dilek GÜNEŞ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

Memuriyete 1990 yılında Çorlu Belediyesi'nde başladı. 1993 yılında Fatih Belediyesi'ne naklen atandı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nde memur, şef ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2004 yılından itibaren İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapmaktadır.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İlgili yasa, kararname, tüzük, yönetmelikler ve işçi sendikasıyla yapılan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde belediye birimlerine personel temini işleri ile özlük, disiplin, performans ve maaş işlemlerini yürütmek ve kadro çalışmaları yaparak; kadro ihdas, derece ve unvan değişikliklerini hazırlamakla görevlidir. Belediyedeki tüm birimlerin yüksek performans ile çalışabilmelerinin temini için işgücü planlaması, eleman seçimi ve yerleştirilmesinin yapılması, tüm personelin eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek, hizmet içi eğitim ve motivasyon programlarının hazırlanması işlerinden sorumludur. Ayrıca, stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, iç kontrol eylem planı ve kalite yönetim sistemi çalışmaları da yürütülmektedir.

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
T.C. İSTANBUL FATİH BELEDİYESİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin