Sol Menüler

Kurumsal

-A A+

H. Hamdi COŞKUN

H. Hamdi COŞKUN

Ruhsat ve Denetim Müdürü

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. 2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Mahalli İdareler Yerinden Yönetim üzerine Yüksek Lisans (tezli) yaptı.

Memuriyete Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde 1997 yılında Zabıta Memuru olarak başladı. 2000 yılında Fatih Belediyesi'ne naklen atandı. Zabıta Müdürlüğünde Komiser ve Büro Amirliği görevlerinde bulundu. 2010 yılında Ruhsat ve Denetim Müdürü olarak, 2014-2018 yılları arasında Zabıta Müdürü olarak görev yaptı. Mayıs 2018'den itibaren Ruhsat ve Denetim Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü

Müdürlük; görev, yetki ve sorumluluk alanı dahilinde, Belediye sınırları içinde kalan ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan, kayıt dışı faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsatlandırılması, tüm iş yerlerinin temizlik ve hijyen denetimlerinin yapılması amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Kişilerin toplu olarak eğlendiği, dinlendiği, konakladığı umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile gıda ve gıda katkı maddelerinin üretildiği satış ve toplu tüketiminin yapıldığı, depolandığı sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırma ve denetim işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca ruhsat işlemleri sürecinde vatandaşların ruhsat talepleri işyerlerinde yapılan kontroller neticesinde değerlendirilmekte; mezkur kanun ve yönetmeliğe uygun şekilde işyerlerini düzenleyen ve işyerlerinde aranan genel ve asgari şartları sağlayan işyerlerine iş yeri açma ve çalışma ruhsatları düzenlenerek faaliyetlerine izin verilmektedir. Bahse konu denetimlerde, işyerinin amaca uygun tasarlanmaması, (fiziki şartların yeterli bulunmaması, havalandırma tertibatı veya baca tertibatının olmaması, sıcak ve soğuk su tertibatının bulunmaması gibi) muhtelif eksiklikleri görülen işyeri ilgililerine, süre verilmek suretiyle noksanlıkların giderilmesi ve neticesinde iş yerlerinin ruhsatlandırılması sağlanmaktadır. Ayrıca, iş yerlerine ruhsat verilmesinden sonra yapılan periyodik denetimlerde ruhsat şartlarını muhafaza etmediği görülen iş yerleri hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. İlçemiz genelinde İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ile müşterek çalışmalar gerçekleştirmek suretiyle de işyeri denetimleri yapılmaktadır. Müdürlüğümüze Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Fatih Belediyesi İletişim Merkezi (FABİM) üzerinden gelen mailler ile dilekçe, faks, telefon kanalıyla gelen muhtelif talepler hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak, neticesinden ilgililerine bilgi verilmektedir.

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin