Sol Menüler

Kurumsal

-A A+

Hasan DEMİRCAN

Hasan DEMİRCAN

Mali Hizmetler Müdürü

Anadolu Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. 26.09.1983 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Şube Müdürlüğü olan Eyüp Belediyesin'de tahsildar olarak göreve başladı. Tarihinde ilçelerin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan ayrılmasından sonra yapılan yerel seçimler sonrası Fatih Belediye Başkanlığı'na yatay geçiş yaptı.

1994 -1999 tarihleri arasında Tahsil Şefi, 1999-2005 tarihleri arası Gider Müdürü olarak görev yaptı. 2005 yılı Mart itibaren Mali Hizmetler Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Belediyenin gelir ve giderleri, finansman, muhasebe, mali iş ve işlemleriyle alakalı her türlü faaliyet ile belediyenin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında takip gerektiren tüm iş ve işlemlerini yürütmektedir. Mali Hizmetler Müdürlüğü; tahsil edilmesi gereken vergi ve harçları zamanında gerçekleştirerek, gelir ve alacakların tahsilini yasaların tanımış olduğu imkânlar dâhilinde ve yasal süre içerisinde sağlamaktadır. Giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ile ifade edilebilen teminat mektuplarının emanet olarak alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yerine getirmektedir. Mali tabloları zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlamaktadır. Mali Hizmetler Müdürlüğü; yapacağı iş ve işlemleri yasalara uygun, üst yöneticilere hesap verilebilecek sorumlulukla sürdürmekte ve halkın memnuniyetini esas alan bir anlayışla hizmet vermektedir. Mali Hizmetler Müdürlüğü; vatandaşların ve paydaşların iş ve işlemlerini en kısa sürede ve doğru olarak yapmak, bilgi isteyen mükelleflere doğru bilgiyi vermek, işlemlerini en kısa süre içerisinde yapmak, yapılması gereken tüm iş ve işlemleri yasal prosedür içerisinde ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütmek, tertipli ve düzenli bir iş ortamı oluşturarak, çalışanların toplam verimliliğe katkısını arttırmak, mükelleflerin belediyeden memnun bir şekilde ayrılmasını sağlama ilkeleriyle hizmetlerini sürdürmektedir.

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin