Sol Menüler

Kurumsal

-A A+

Mustafa DEMİRKAN

Mustafa DEMİRKAN

Yapı Kontrol Müdürü

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde, yapılacak planlar ve bu planlar doğrultusunda inşa edilecek resmi ve özel bütün yapıların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun olmasını sağlamak amacıyla; şehrin planlı bir şekilde yapılanması için planların hazırlanması, yapıların var olan imar planına uygun olarak inşası ve tarihi dokunun korunması, şehirde inşa edilen yapıların planlara göre ve gerekli yasal şartları sağlayacak güvenilirlik ve kalitede olması için takip ve denetim çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Tescilli veya anıt eser taşınmazlarda tespit edilen ruhsatsız faaliyetler ile yapılacak işlemlere esas teşkil edecek karar alınması üzere; hususun Anıtlar Kuruluna iletilmesi ve karar alınıncaya kadar herhangi bir faaliyet yapılmaması adına inşaatın mühürlenmesi işlemleri yapılmaktadır. Gelen vatandaş̧ dilekçesi veya kurum ve kuruluşlardan gelen resmi yazılar için imar işlem dosyasında incelemeler ve gerekli yasal işlemler de Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.


T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin