Sol Menüler

Kurumsal

-A A+

Yener USTABAŞ

Yener USTABAŞ

İmar ve Şehircilik Müdürü

İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

2009’a kadar özel sektörde çalıştı, 2009 yılı Kasım ayında Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı. 2012-2016 yılları arasında Fen İşleri Müdürü olarak görev yaptı. 2016 yılının Mayıs ayında İmar ve Şehircilik Müdürü olarak atandı. Aynı zamanda 2016-2018 yılları arasında Yapı Kontrol Müdürü olarak da görev yaptı. Halen İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Müdürlük; ilçe sınırları dahilindeki imar faaliyetlerinin mevcut ve meri imar planlarına göre uygulanmasını sağlamakta, bu aşamada da imar durum belgesi, inşaat-istikamet rölövesi, kot kesit belgesi, yola terk işlemleri, mimari, statik, tesisat projelerinin incelenmesi ve onay işlemlerini yürütmektedir. İnşaat ruhsatlarının düzenlenmesi, kat mülkiyeti, kat irtifakı ve cins değişikliği işlemleri ile numarataj işlemlerini gerçekleştiren müdürlük; kentsel dönüşüm başvurularını değerlendirip, kira yardımı ile ilgili işlemleri yapmaktadır.

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin