-A A+

Sulukule Müzik Akademisi Birimi
Fatih Belediyesi Sulukule Müzik Akademisi çocuk, genç ve yetişkinlerin sanat alanında eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmete vermektedir. Sulukule Sanat Akademisi; müzik başta olmak üzere sanatın birçok dalında model oluşturacak nitelikte verdiği eğitimler ve gerçekleştirdiği kültürel etkinler ile öncü ve örnek bir kurum olarak varlığını güçlendirerek sürdürmektedir.

Sulukule Sanat Akademisi; Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, Prof. Şehvar Beşiroğlu, Neşet Ertaş, Barış Manço Konser ve Performans Salonları, Luthier Atölyesi, Sanat Kafe’si, derslikleri ve atölyeleri ile bir eğitim ve kültür merkezi özelliği taşımaktadır.

Akademi, fiziki özelliklerinin yanı sıra alanında uzman kadrosuyla da her gecen gün İstanbullulara layık bir kurum olma yolunda mesafe kat etmektedir.

Hobi Eğitimleri

Akademi’nin bünyesinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerini eğitim modeli açısından “Hobi”, “Akademik Eğitimler” ve “HOBİO” olarak üç grupta inceleyebiliriz.

Çocuk, genç ve yetişkinler için planlanan ve bir seçmeye tabi tutulmadan kontenjanlar doğrultusunda başvuranların değerlendirildiği eğitimlerdir. Sulukule Sanat Akademisi’nde gerçekleştirilen hobi eğitimleri güz, bahar ve yaz dönemi olmak üzere yılda üç defa planlanmaktadır. Her dönemde yeni öğrenciler akademi bünyesine katılırken, devam eden öğrenciler kendi grupları içerisinde ayrı değerlendirilmektedir. Bir yıl içerisinde yaklaşık 3 bin öğrenci hobi eğitimlerinden istifade etmektedir.

Hobi eğitimleri müzik, görsel sanatlar ve geleneksel sanatlarda birçok branşı kapsamaktadır.

 • Keman
 • Gitar
 • Piyano
 • Bağlama
 • Şan
 • Klarnet
 • Kanun
 • Flüt
 • Ney
 • Ud
 • Klasik Kemençe
 • Perküsyon
 • Bendir
 • Bateri
 • Çello
 • Diksiyon
 • Resim
 • Çini
 • Seramik
 • Hat
 • Kaligrafi
 • Ebru
 • Fotoğrafçılık
 • Cam Füzyon
 • Drama
 • Tiyatro
 • Grafik Tasarım
 • TSM Korosu
 • THM Korosu


HOBİO

HOBİO (Her Okula Bir Orkestra), Fatih Belediyesi’nin Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 2014-2015 eğitim öğretim sezonunda sosyal sorumluluk projesi olarak planladığı bir müzik eğitim hizmetidir. Fatih’te altı okulda başlayan ve süreç içerisinde niceliği ile birlikte niteliğini de artıran proje, her geçen gün daha fazla anlam kazanmaktadır.

Proje kapsamında; Fatih Belediyesi tarafından ilçedeki fiziki şartları uygun okullarda kurulan müzik sınıflarında, belirlenen branşlarda müzik eğitimi verilmektedir.

Fatih ilçesinde yer alan ilkokul, ortaokul ve liselerde müziğe ilgi duyan yetenekli öğrenciler belirlenerek, Türk müziği veya Batı müziği bölümlerine dahil edilmektedir. Eğitim - öğretim döneminde okulda, yazın ise Sulukule Sanat Akademisi’nde devam eden çalışmalarda belli bir seviyeye ulaşan öğrenciler Fatih Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası’nın üyesi olmaktadır. Ayrıca projenin yürütüldüğü okullarda potansiyele bağlı olarak orkestralar oluşturulmaktadır.

Korunması ve geliştirilmesi gereken değerler konusunda gençlerin sorumluluk üstlenmeleri, kimliklerini muhafaza ederek dünyaya entegre olmalarını önceleyen projede, enstrüman temini ve eğitim kadrosu Fatih Belediyesi tarafından üstlenilmektedir.

Toplumun farklı sosyal, kültürel, eğitim özelliklerine sahip çocukların ve gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkân sağlamak, kentlilik bilincini artırmak, özgüven geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla devam eden müzik eğitim çalışmaları 17 okulda sürdürülmektedir.

Proje Kapsamındaki Okullar

LISELER

• İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
• İstanbul Erkek Lisesi • Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi
• Çemberlitaş Anadolu Lisesi
• Davutpaşa Anadolu Lisesi
• Gelenbevi Anadolu Lisesi
• Pertevniyal Anadolu Lisesi
• Şehremini Anadolu Lisesi
• Cağaloğlu Anadolu Lisesi

ORTAOKULLAR
• İbrahim Alaettin Gövsa Ortaokulu
• Vedide Baha Pars Ortaokulu
• Bezciyan Ermeni Ortaokulu
• Ali Nar İmam Hatip Ortaokulu
• Özel Mektebim Koleji
• Mert Karahan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu

İLKOKULLAR
• Melek Hatun İlkokulu
• Ford Otosan İlkokulu

HOBİO projesinde verilen eğitimlerle; öğrencileri sanat üreten ve sanatı takip eden birer birey haline getirmenin yanında, üniversitelerin ilgili bölümlerine girebilecek, akademik kariyer yapabilecek ve orkestralarda görev alabilecek yetkinliğe ulaştırmak hedeflenmektedir. Projeye dâhil olan her öğrenci okulunun kültür sanat elçiliğini üstlenmektedir ve arkadaşlarına bu alanda öncü ve örnek olmaktadır.

HOBİO Eğitimleri

•Keman
•Viyola
•Çello
•Kontrbas
•Gitar
•Piyano
•Perküsyon
•Obua
•Flüt
•Klarnet
•Fagot
•Trombon
•Trompet
•Korno
•Klasik Kemençe
•Ud
•Kanun
•Ney
•Bendir
•Bağlama
•Koro
Akademik Eğitim

Sulukule Sanat Akademisi’nde, Fatih Belediyesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı arasında 2017 yılında imzalanan protokol ile akademik müzik eğitimleri hayata geçirilmiştir.

Programın temel amacı, fiziksel özellikleri ve yaşları çalgı çalmaya uygun, müzik algısı belli bir seviyenin üzerinde olan çocukları eğitip, müzik okuryazarı hâline getirmek; temel müzik ilkeleri doğrultusunda, müzik kültürüne sahip, çalgıda hâkimiyet sağlayabilecek icracılar yetiştirmektir. Üniversite gözetiminde yılda bir kez gerçekleştirilen eleme sınavını başarıyla tamamlayıp, kabul gören 8- 16 yaş aralığındaki öğrenciler, zengin ve yoğun bir müzik eğitimine tabi tutulmaktadır.

Program, İstanbul’un en seçkin konservatuvarlarında görev yapan öğretim kadrosuyla, toplam altı kur (2 yıl) sürmekte ve sertifika programlı olarak yürütülmektedir.

Öğrenciler yaşlarına göre 8-10, 11-13, 14-16 olmak üzere üç ayrı gruba ayrılmaktadır. Ortak dersleri kendi grubu ile birlikte alan öğrenciler, programı tamamlayabilmek için Temel Solfej, Müzik Kültürü, Beden ve Ritim, Repertuar, Birlikte Çalma, Orkestra ve Armoni derslerini almak zorundadır. Çalgı dersleri ise birebir olarak gerçekleştirilmektedir.

Bu programda yer alan çalgı paketinde ;

• Gitar
• Piyano
• Keman
• Çello
• Viyola
• Klarnet
• Flüt
• Vurmalı Sazlar
• Ney
• Bağlama
• Ud
• Kanun


bulunmaktadır. Öğrencilerin çalgılara yerleştirilmesi; yönelim, ilgi, birikim, fiziki özellikler ve kabul sınavı puanı gibi kriterlere göre gerçekleştirilmektedir. Her kurun sonunda çalgı ve ortak derslerden sorumlu oldukları kur geçiş sınavına tabi tutulan öğrenciler, bir üst kura geçebilmek için 100 üzerinden 70 puan ortalamayı tutturmak zorundadır.

Eğitim dönemini başarıyla tamamlayanlar, üzerinde Fatih Belediyesi ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı logoları bulunan bir “sertifika” alma hakkı kazanmaktadır.Orkestra

Sulukule Sanat Akademimiz, bünyesinde yürüttüğü eğitim projelerinde yetiştirdiği çocuk ve gençlerden oluşan “Fatih Belediyesi Gençlik Senfoni”, “Sulukule Akustik”, “Türk Müziği” ve “Sulukule Quartet” orkestralarına sahiptir.

Bir hazine değeri taşıyan Fatih’in kültürel zenginliğinin dış dünyaya açılan sesleri olarak gördüğümüz orkestralarımız, kendi yetiştirdiğimiz öğrencilerden oluşmaktadır. Bu yönüyle örnek ve öncü bir yapı sergilemektedir. Orkestralarımız, bütünleşmemizi sağlayan ortak değerler doğrultusunda şekillenmiştir ve sürekli yenilenen dinamik yapısıyla gelişirken, kendine has kimliğini muhafaza etmektedir. Özellikle HOBİO eğitimlerinden beslenen ve yaş aralığı 10-17 arasında değişen Fatih Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası 4 yıldır faaliyetlerini sürdürmektedir. Orkestranın repertuarı geleneksel müziğimizin çok sesli uyarlamaları ve Klasik Batı Müziği eserlerinden oluşmaktadır.

Yaylı çalgılar, vurmalı çalgılar, bakır ve ahşap nefeslilerden oluşan orkestraya, zaman zaman Sulukule Sanat Akademisi’nde eğitimi verilen Türk müziği sazları da dahil olmaktadır. Kendine ait prova salonunda Şef Mert Bilginer tarafından düzenli olarak çalışmalarını yürüten orkestra, Orhan Şallıel, Prof. Dr. Turan Sağer gibi profesyonellerin destekleriyle önemli bir aşama kat etmiştir.

Pek çok TV programı, konser ve etkinlikte performans sergileyen Fatih Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki konser salonunda sahne almak üzere hazırlıklarını sürdürmektedir.Etkinlikler

Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi’nin temel hedefleri arasında; kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek, gelecek nesillere aktarılması ve kültür sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ile milli kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın sağlanması yer almaktadır. Bu bağlamda kültür sanat etkinliklerini sanat eğitimlerinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Birbirini tamamlayıcı bu iki unsur Akademi bünyesinde birlikte yürütülmektedir. Çocuk ve gençleri önceleyen ve düzenli olarak gerçekleştirilen workshop, söyleşi, veli seminerleri yanında yıl içerisine yapılan konserler, anma programları, sergiler de tüm ilçe halkı ve İstanbulluların istifadesine sunulmaktadır.

Akademi açıldığı günden bu yana kültür ve sanat dünyasının önemli isimlerini salonlarında ağırlamaktadır.Sanata İlk Adım,

Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi, Fatih İlçesinde bulunan ilköğretim okullarına yönelik olarak “Sanata İlk Adım” projesini başlattı. Çocukların estetik ve sanat ile ilgili merakını uyandırmayı amaçlayan projede, öğrenciler okullarından alınıp 5 saat boyunca Sulukule Sanat Akademisi’nde misafir ediliyor.

İlk buluşmada “Ayaküstü Müzikal” adlı bir interaktif tiyatro oyunu izleyen öğrenciler daha sonra gruplara ayrılıp 4 ayrı atölye çalışmasına katılıyor. Öğrenciler Drama, Beden ve Ritim, Müzik ve Resim Atölyelerine dönüşümlü olarak katılıyor. Yemek ikramının ardından öğrenciler çeşitli hediyeler alarak okullarına yolcu ediliyor.

Müzik başta olmak üzere diğer sanat branşlarına olan ilgiyi artırmak, çocuklarımızın sanat ile ilgili hobi sahibi olmalarını sağlamak, sanat ile ilgili kavramları öğretmek, bilgi ve görgülerini artırmak ve unutamayacakları bir gün yaşatmayı hedefleyen proje kapsamında ilçemizdeki bütün ilkokul öğrencilerinin katılımını sağlamayı amaçlamaktayız.

Luthier Atölyesi

Luthier, müzik aleti yapım, bakım ve onarımını üstlenen kişiyi ifade eder.

Luthierler genellikle büyük müzik toplulukları, opera ve bale orkestraları gibi kurumların bünyesinde yer alır.

Konser ve prova öncesi müzik enstrümanlarının tüm bakım ve onarımının titizlikle yapılması, enstrümanların teknik ihtiyacının karşılanması orkestranın verimliliği için ciddi önem taşır. Luthierler bu yönüyle orkestra içerisinde bir sanatçı kadar tamamlayıcı rol üstlenir.

Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi, Gençlik Senfoni Orkestrası’nın çalgıları başta olmak üzere, bünyesinde bulunan ve özellikle HOBİO eğitimlerinde kullanılan binin üzerinde müzik enstrümanının bakım ve onarımı için bir luthier atölyesine sahiptir.

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Çalgı Yapım Bölümü mezunu Eren Sülün, Sulukule Sanat Akademisi Luthier Atölyesi’nde görev yapmaktadır.


Sulukule Müzik Akademisi Broşürü İçin Tıklayınız...

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ E-Bültene Abone OlE-BÜLTEN ÜYELİĞİ
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web